Make your own free website on Tripod.com

bismila.gif

PENYEDIAAN DOKUMEN WASIAT

LAMAN UTAMA
HARTA PUSAKA
WASIAT
WASI
HIBAH
KES UNTUK TELADAN
PENYEDIAAN WASIAT
SENSASI KINI !
PAKEJ TERBARU
Terdapat 3 pakej utama yang di tawarkan bagi penyediaan dokumen wasiat di bawah Wasiyyah Shoppe Sdn Bhd :
 
                                                        1. MUQADDIM
                                                        2. WALIY
                                                        3. BASIT
 

Jenis Pakej

Klausa-klausa Yang Ditawarkan

A. MUQADDIM (Menyegerakan)

Elemen utama pakej :

  • Perlantikan Wasi
  • Tanggungjawab Wasi

 


 

- Muqadimah
- Pesanan Untuk Beriman
- Perlantikan Wasi dan Wasi Pengganti
- Tanggungjawab Wasi dan Pemegang
- Tanggungjawab Wasi dan Pemegang Amanah Dalam Melunaskan Hutang
- Lampiran 1:Senarai Pemiutang
- Tanggungjawab Wasi dan Pemegang Amanah Dalam Memungut Hutang
- Lampiran 2:Senarai Penghutang
- Lampiran 3:Senarai Aset
- Siapa Tahu Kedudukan Aset dan Liabiti
- Pengekalan / Pemeliharaan Harta Pusaka
- Lampiran 4:Senarai Waris-waris
- Penjelasan Belanja Pengkebumian
- Penjelasan Belanja Pentadbiran Harta Pusaka
- Peranan Wasi dan Pemegang Amanah Untuk Waris Tanpa Hadir
- Peranan Wasi dan Pemegang Amanah Di dalam Pelupusan Aset
- Kebolehasingan Klausa-klausa Di dalam Wasiat
- Harapan dan Doa
- Waris Bertaqwa kepada Allah s.w.t
- Harta Pusaka Saya Sebagai pengukuh Hubungan Keluarga
- Permohonan Ampun dan Maaf Dari Kesemua Ahli keluarga Dan Waris

B. WALIY ( Melindungi)

Elemen utama pakej : 

  • Perlantikan Penjaga anak-anak umur bawah 18 tahun
  • Perbelanjaan sara hidup anak umur bawah 18 tahun

 


- Semua Klausa Yang Ditawarkan Di dalam pakej MUQADDIM di atas dengan penambahan :
- Pengisytiharan Harta Sepencarian
- Cara Pembahagian Harta Pusaka
- kebolehasingan (Severability)
- Perlantikan Penjaga Sah Bagi Anak-anak Di Bawah umur 18 Tahun
- Perbelanjaan Pendidikan / Sara Hidup Anak-anak Di bawah 18 Tahun
- Perbelanjaan Yuran Pendaftaran Kolej / Universiti

C. BASIT (Melimpahkan Nikmat)

Elemen utama pakej :

  • Perwarisan Perniagaan

 


- Semua Klausa Yang Ditawarkan Di dalam pakej WALIY di atas dengan penambahan :
- Perwarisan Harta / Saham
 

Semak Harga Klausa Pakej Yang Ditawarkan Oleh Wasiyyah Shoppe

Download Borang Pendaftaran Penyediaan Wasiat

Download Borang Maklumat Pewasiat